Savršeni krug- zen priča

Jednog sunčanog jutra, dok se igrao pored reke, dečak ugleda starca koji je malo dalje od njega sedeo na pesku.

Dečak se približi malo ne bi li ga bolje video i tada primeti da je starac štapom na pesku nacrtao savršeni krug.

sc000316fb-2

“Hej, deko! Kako si uspeo da nacrtaš taj savršeni krug?”

Starac pogleda dečaka i reče: “Ne znam. Samo sam probao. I onda opet, i opet, i opet i eto. Hajde, ti probaj!”

Starac mu dade štap u ruke i ode svojim putem.
Dečak pogleda savršeni krug koji je nacrtao starac. Pogleda štap u svojim rukama. Pomeri se par koraka, sede na pesak i poče da iscrtava krugove.

Prvi je bio previše širok. Drugi previše uzan. Trećem je linija bila skroz nepravilna. Ali vremenom su mu krugovi bili sve bolji i bolji. Nastavio je dalje i trudio se sve više. Davao sve od sebe, sve dok jednog sunčanog dana nije uspeo.

Nacrtao je savršeni krug.

U tom trenutku začuo je glas iza sebe: “Hej, deko! Kako si uspeo da nacrtaš taj savršeni krug?”

*****

Obožavam ovu priču.

Ona je podsetnik da ako nešto želimo, ne odustajemo. Da ako želimo da uspemo, moramo da istrajemo. Bez obzira koliko je putovanje pred nama. Na početku možda izgleda zastrašujuće, ali sve vremenom postaje lakše. A možda jednog dana i sami postignemo da nacrtamo svoj savršeni krug.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s